Chesterfield Meble

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU Chesterfield meble Iwona Trzeciak z siedzibą 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Długa 41 Wałdowo Królewskie.

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych:
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@chesterfield-meble.com.pl adres pocztowy:86-070 Dąbrowa Chełmińska, Długa 41 Wałdowo Królewskie

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia w sklepie sklep@chesterfield-meble.com.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia: dostarczenia przesyłki pod wskazany adres i realizacji płatności za zakupiony towar, obsługi reklamacji zakupionych towarów, kontaktowania się z tobą w celu realizacji złożonego zamówienia, do celów podatkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki była wyrażona lub przesyłając informację na adres sklep@chesterfield-meble.com.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 10 lat, chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana wcześniej.

Masz prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoja dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej i firmom kurierskim w zakresie koniecznym do dostarczenia zamówienia na podstawie porozumień dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy i po jej zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Nie przekazujemy twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Chesterfield

Design by Graff.pl